Tìm người thân

MS15125: Nguyễn Trương Phi tìm dòng họ nội

Họ và tên: Nguyễn Nhung

Năm thất lạc: 1948

Anh Nguyễn Trương Phi đăng ký tìm dòng họ nội tại Thanh Hóa

Bố anh Nguyễn Trương Phi là ông Nguyễn Nhung, quê Thanh Hóa. Trước năm 1948, ông Nhung chuyển vào Hà Tĩnh sinh sống. Năm 1948, ông Nhung lập gia đình với bà Nguyễn Thị Châu và sinh được hai con là Phi và Hóa. Năm 1992, ông Nhung qua đời. Nay các con ông Nhung mong muốn tìm được họ hàng bên nội.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]