Tìm người thân

MS16861: Nguyễn Trung Trực tìm gia đình

Họ và tên: Nguyễn Trung Trực tìm gia đình

Năm thất lạc: 1975

Anh Nguyễn Trung Trực, sinh khoảng năm 1972, đăng ký tìm gia đình.

Theo thông tin từ mẹ nuôi là bà Nguyễn Thị Ngọc Anh kể lại. Năm 1975, có người phụ nữ dắt theo 3 con, gồm 2 trai, 1 gái chạy nạn đến đường Nguyễn Trung Trực, tỉnh Cửu Long cũ (nay là thành phố Vĩnh Long). Sau đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh nhận một bé trai làm con nuôi. Nay anh Nguyễn Trung Trực mong tìm được người thân của mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *