Tìm người thân

MS16808: Nguyễn Trung tìm mẹ Hồ Thị Cất

Họ và tên: Hồ Thị Cất, tức Gái

Năm thất lạc: 1972

Anh Nguyễn Trung, sinh năm 1972, đăng ký tìm mẹ Hồ Thị Cất, tức Gái.

Theo thông tin từ dì nuôi Nguyễn Thị Đờn kể lại. Năm 1972, bà Nguyễn Thị Đờn bán nước ở bến xe An Hòa, Huế. Có một người phụ nữ đi xe khách từ Đông Hà vào Huế. Khi đến bến xe An Hòa thì mang con trai khoảng 4 tháng tuổi cho bà Nguyễn Thị Đờn mang về cho em gái là bà Nguyễn Thị Xinh nhận làm con nuôi. Ba ngày sau, người mẹ quay lại thăm con và cho biết mình tên Hồ Thị Cất, quê ở Phong Điền, tỉnh Quảng Trị. Sau này, anh Trung ra Quảng Trị tìm kiếm thì được biết bà Cất bỏ làng đi từ lâu, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *