Tìm người thân

MS8431 : Nguyễn Trung Sơn tìm bạn A Sanh

Họ và tên: A Sanh

Năm sinh: khoảng 1951-1952

Tên cha: Quyềnh Cự

Năm thất lạc: 1972

Ông Nguyễn Trung Sơn mong biết tin về bạn cũ là bà A Sanh, sinh khoảng năm 1951-1952, quê ở A Lưới, Thừa Thiên Huế.

Trước đây, ông Sơn là bộ đội thuộc đại đội 2, tiểu đoàn 36, đóng quân tại Thừa Thiên Huế. Từ năm 1968-1972, ông Sơn nhận nhiệm vụ kiếm lương thực cho đơn vị. Tại đây, ông quen biết tình cảm với một phụ nữ người dân tộc tên là A Sanh. Bà có cha dượng tên là Quyềnh Cự. Đến năm 1972, ông Sơn chuyển sang đơn vị khác nên không có điều kiện quay lại Thừa Thiên Huế thăm bà A Sanh và bặt tin từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *