Tìm người thân

MS22524: Nguyễn Trung Hiếu tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: Khoảng 1977-1978

Anh Nguyễn Trung Hiếu lúc nhỏ

Anh Nguyễn Trung Hiếu đăng ký tìm gia đình.

Theo thông tin từ mẹ nuôi là bà Tống Thị Đua kể lại. Khoảng 1977-1978, bà Đua nhặt được một bé trai vài ngày tuổi trước cổng bệnh viện Xuân Lộc, Đồng Nai. Nay anh Nguyễn Trung Hiếu mong tìm được người thân của mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *