Tìm người thân

MS6970: Nguyễn Trọng Thủy tìm cô Nguyễn Thị Vân

Họ và tên: Nguyễn Thị Vân

Năm sinh: 1925-1926

Tên cha: Nguyễn Duy Phấn

Tên mẹ: Gọi theo tên chồng

Năm thất lạc: 1945

Gia đình tha thiết mong tin bà Nguyễn Thị Vân, sinh khoảng năm 1925, cùng con cháu của bà.

Cụ Nguyễn Duy Phấn sinh được một người con gái là Nguyễn Thị Vân. Gia đình sinh sống tại Đông Hưng, Thái Bình. Khoảng năm 1945, bà Vân vào Nam rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]