Tìm người thân

MS2805: Nguyễn Trọng Thông tìm bác Nguyễn Trọng Luân

Họ và tên: Nguyễn Trọng Luân

Năm sinh: 1920

Quê quán: Thanh Hóa

Tên cha: Nguyễn Trọng Can

Năm thất lạc: 1963

Ông Nguyễn Trọng Thông đăng ký tìm bác là cụ Nguyễn Trọng Luân cùng con cháu của cụ.

Cụ Luân quê ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. Năm 1947, cụ vào Nam làm việc tại đồn điền cao su Dầu Tiếng. Năm 1963, gia đình nhận được bưu thiếp của cụ Luân gửi về cho cha là cụ ông Nguyễn Trọng Can. Khi đó cụ Luân cho biết mình đã lập gia đình và có bốn người con là Lung, Trung, Bình và Tấn. Cụ cũng cho cha biết địa chỉ gia đình mình đang sinh sống là xã Định Thọ, quận Trị Tâm, tỉnh Bình Dương. Từ đó đến nay, gia đình không biết thông tin gì của cụ Luân và con cháu của cụ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]