Tìm người thân

MS16254: Nguyễn Trọng Sang tìm mẹ tên Cúc

Họ và tên: Cúc

Năm thất lạc: Khoảng năm 1977-1978

Anh Nguyễn Trọng Sang

Anh Nguyễn Trọng Sang, sinh năm 1970 đăng ký tìm mẹ Cúc, quê Bình Định.

Năm 1970, cuộc sống khó khăn nên sau khi sinh con trai được khoảng một tháng tuổi thì bà Cúc mang cho làm con nuôi. Do anh Sang bị bệnh nên gia đình nuôi mang trả lại cho bà Cúc.

Tháng 12/1970, ông Nguyễn Văn Mai, làm nghề lái xe lam giới thiệu cho ông bà Sâm nhận anh Sang làm con nuôi. Khoảng năm 1977-1978, bà Cúc quay lại thăm con, bà nói sẽ vào Sài Gòn sinh sống, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *