Tìm người thân

MS16035: Nguyễn Trọng Hỏi tìm bạn Vũ Đình Chiến

Họ và tên: Vũ Đình Chiến

Tên cha: Vũ Đình Thuật

Tên mẹ: Nguyễn Thị Tảo

Năm thất lạc: 1975

Ông Nguyễn Trọng Hỏi

Ông Nguyễn Trọng Hỏi tìm bạn Vũ Đình Chiến, sinh năm 1953, quê Hà Nam Ninh cũ. Thân sinh là hai cụ Vũ Đình Thuật và Nguyễn Thị Tảo.

Tháng 2/1968, ông Vũ Đình Chiến nhập ngũ, thuộc phòng hậu cần đoàn 773, đóng quân tại Khâm Đức, Quảng Nam. Năm 1975, ông Chiến được đơn vị điều động sang chiến đấu tại chiến trường Campuchia, rồi mất tin tức. Gia đình nhiều lần đi tìm, nhưng bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *