Tìm người thân

MS12174: Nguyễn Trọng Đệ tìm em Nguyễn Huệ

Họ và tên: Nguyễn Huệ

Năm sinh: 1952

Năm thất lạc: 1955

Ảnh ông Đệ

Ông Nguyễn Trọng Đệ đăng ký tìm em Nguyễn Huệ, tức Quốc Đạt, sinh năm 1952. Quê Thanh Hoá. Thân sinh là 2 cụ Nguyễn Văn Hồng và Đỗ Thị Thước. Các anh chị em là Phước, Điều, Đệ, Tâm, tức Thi, và Đức.

Năm 1955, cuộc sống khó khăn, cụ Đỗ Thị Thước gánh 2 người con là ông Huệ và bà Tâm đến chợ Dầu, Thanh Hóa để tìm người cho. Khi đó, ông Huệ được một cụ buôn bông ở chợ Dầu xin làm con nuôi rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]