Tìm người thân

MS7482: Nguyễn Trịnh Hoàng Sơn tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Quê quán: Long An

Năm thất lạc: Khoảng năm 1978- 1979

Anh Nguyễn Trịnh Hoàng Sơn

Anh Nguyễn Trịnh Hoàng Sơn

Người trong ảnh là anh Nguyễn Trịnh Hoàng Sơn, đăng ký tìm mẹ tên Nguyễn Thị Hóa cùng hai anh, chị, thất lạc khi anh được cho làm con nuôi.

Anh Sơn được kể lại rằng.  Trước đây, gia đình anh sinh sống tại Mộc Hóa, Long An. Mẹ anh sinh được 3 người con là Nguyễn Khắc Vũ, Nguyễn Trịnh Hoàng Sơn và một con gái không biết tên. Năm 1978-1979, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bà Hóa dẫn 3 người con về Trà Nóc, Cần Thơ. Qua giới thiệu của một người tên Sáu Hoa, bà Hóa mang con trai út là anh Sơn cho bà Ba Thanh, thường gọi là bà Trung Tá làm con nuôi. Khi đó, anh Sơn mới 1 tháng tuổi, được mẹ cho nằm trong nón lá. Từ đó đến nay, anh Sơn không còn tin tức gì của mẹ và hai anh chị của mình nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *