Tìm người thân

MS20114: Nguyễn Trần Khởi tìm chú Nguyễn Trần Bản

Họ và tên: Nguyễn Trần Bản

Năm sinh: 1940

Tên cha: Nguyễn Trần Lợi

Tên mẹ: Nguyễn Thị Háy

Tên anh-chị-em: Nguyễn Trần Căn

Năm thất lạc: 1945

Anh Nguyễn Trần Khởi mong tìm chú Nguyễn Trần Bản, sinh năm 1940, quê Hà Đông. Cha mẹ là hai cụ Nguyễn Trần Lợi và cụ Nguyễn Thị Háy. Trên ông Bản còn anh tên Căn.

Bố mẹ mất sớm, hai anh em ông Bản được bác ruột là cụ Nguyễn Thị Tuất nuôi dưỡng. Hoàn cảnh khó khăn, cụ Tuất đã mang ông Bản gửi vào Trại Tế bần Hà Đông nuôi giúp. Khi đó, ông Căn có gửi cho em 1 chiếc bát sứ và 1 chiếc thìa. Sau này gia đình quay lại hỏi thăm thì trẻ em ở đây đã được chuyển đi đâu không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]