Tìm người thân

MS16094: Nguyễn Tôn Thùy tìm ông Nguyễn Ly Lang

Họ và tên: Nguyễn Ly Lang

Tên anh-chị-em: Định, Linh, Sắc và Gái

Năm thất lạc: 1934

Anh Nguyễn Tôn Thùy

Anh Nguyễn Tôn Thùy mong biết tin ông Nguyễn Ly Lang, sinh năm 1914. Quê Hải Dương. Các anh chị em là Định, Linh, Sắc và Gái.

Năm 1934, ông Nguyễn Ly Lang bị Pháp bắt đi mộ phu cho đồn điền cao su trong miền Nam cùng một số thanh niên trong làng, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *