Tìm người thân

MS11198: Nguyễn Tiến Sỹ tìm họ hàng

Họ và tên: Tìm họ hàng

Năm thất lạc: 1932

bà Kiên

Bà Nguyễn Thị Kiên

Ông Nguyễn Tiến Sỹ, sinh năm 1932, rất mong tìm người thân ruột thịt của mình.

Theo thông tin mà ông Sỹ nghe cha mẹ nuôi kể lại. Năm 1932, khi ông Sỹ vừa biết ngồi thì người mẹ mang con trai cho vợ chồng cụ Trần Văn Lục ở Phú Thọ làm con nuôi. Ba mẹ nuôi chỉ biết mẹ ông Sỹ tên Bình, quê ở Đông Hưng, Thái Bình, vì hoàn cảnh mà phải cho con đi làm con nuôi.

Cụ Bình sinh được 3 người con là Nho, Kiên và Sỹ. Ông Nho bị bắt lính nhưng trốn được rồi bặt tin. Về phần bà Kiên, cụ Bình cũng mang cho cụ Cần làm con nuôi. Nghe nói sau khi cho các con, cụ Bình cũng đi lấy chồng khác ở huyện Yên Lập, Phú Thọ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *