Tìm người thân

MS13231: Nguyễn Tiến Phúc tìm cô Nguyễn Thị Hải

Họ và tên: Nguyễn Thị Hải

Năm sinh: 1962

Năm thất lạc: 1992

Gia đình mong biết tin bà Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1962. Cha là cụ Nguyễn Tiến Lục. Quê Hà Tĩnh.

Năm 1992, qua sự mai mối của ông Hưng và bà Hương ở Kinh Môn Hải Dương, bà Hải qua Trung Quốc lấy chồng. Sau này, bà Hải gửi thư và ảnh về cho gia đình cho biết mình đã lấy chồng và sinh được 3 người con rồi bặt tin đến nay.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *