Tìm người thân

MS13166: Nguyễn Tiến Hoa tìm các con cụ Nguyễn Tiến Lìu

Gia đình mong biết tin các con của cụ Nguyễn Tiến Lìu. Trước năm 1945, cụ Lìu lấy vợ là người cùng làng tên là Hoàng Thị Thuyên. Vợ chồng cụ sinh được 6 người con. Gia đình sinh sống tại Ý Yên, Nam Định. Năm 1945, cuộc sống khó khăn, cụ Lìu rời quê đi nơi khác kiếm sống rồi bặt tin đến nay.

Khoảng năm 1995, cụ Thuyên nhận được thư từ một người tên là Nguyễn Tiến Thịnh. Trong thư cho biết cụ Lìu sang Lào sinh sống rồi lập gia đình và sinh được 8 người con. Cụ Lìu đã mất tại Lào. Sau khi cụ mất thì vợ và các con của cụ đã sang Pháp định cư. Địa chỉ của vợ con cụa Lìu lúc đó là ” Sanantranam, 12 Rue guillaumeapo Huaire 93240 Stain France”.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]