Tìm người thân

MS15004 : Nguyễn Tiến Đồng tìm em Nguyễn Thị Thanh

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh

Tên cha: Nguyễn Văn Dùng

Tên mẹ: Nguyễn Thị Đỏ

Tên anh-chị-em: Xuân, Hạ, Thu, Đông, Đồng, Thanh, Thành, Tâm và Tư

Năm thất lạc: 1990

Anh Nguyễn Tiến Đông đăng ký tìm em Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1962, quê Hà Tĩnh. Bố mẹ là ông bà Nguyễn Văn Dùng và Nguyễn Thị Đỏ. Con gái Nguyễn Thị Hồng. Các anh chị em là Xuân, Hạ, Thu, Đông, Đồng, Thanh, Thành, Tâm và Tư.

Trước năm 1989, chị Nguyễn Thị Thanh đưa con gái là Nguyễn Thị Hồng đi làm ăn xa nhà. Năm 1989, chị Thanh dẫn chồng về ra mắt gia đình. Năm 1990, chị Thanh bỏ đi rồi,bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]