Tìm người thân

MS6536: Nguyễn Thuý Ngọc Thy tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 2010

MS6536

Hình của Nguyễn Thúy Ngọc Thy

Người trong ảnh tên là Nguyễn Thuý Ngọc Thy, sinh khoảng năm 1991 rất mong tìm được người thân ruột thịt của mình.

Thy không nhớ được tên của bất kì ai trong gia đình, mà chỉ nhớ trước đây nhà mình ở ấp Giữa, xã Quận An. Năm 2010, Thy bỏ nhà đi rồi thất lạc từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *