Tìm người thân

MS16535: Nguyễn Thúy Ngà tìm bố Nguyễn Tiến Đức

Họ và tên: Nguyễn Tiến Đức

Năm sinh: 1941

Quê quán: Hà Tĩnh

Năm thất lạc: 1988

Chị Nguyễn Thúy Ngà đăng ký tìm bố Nguyễn Tiến Đức, sinh năm 1941. Quê Hà Tĩnh.

Trước năm 1988, ông Nguyễn Tiến Đức công tác tại Bộ lâm nghiệp, tỉnh Hải Dương. Sau khi nghỉ hưu, ông Đức thành lập hợp tác xã Tân Lập chuyên sản xuất chai lọ thủy tinh và phấn viết tại Kiến An, Hải Phòng. Năm 1988, ông Đức vào Tp.HCM mua máy móc, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *