Tìm người thân

MS10510: Nguyễn Thị Yến tìm cha Nguyễn Văn An

Họ và tên: Nguyễn Văn An, tức Tư An

Tên cha: Nguyễn Văn Kính

Tên mẹ: Nguyễn Thị Tánh

Năm thất lạc: 1968

Ông Nguyễn Văn An, tức Tư An lúc trẻ

Gia đình mong biết tin cha Nguyễn Văn An, tức Tư An, sinh năm 1932. Quê Nam Định. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Văn Kính và Nguyễn Thị Tánh. Vợ là bà Vũ Thị Khiếu. Các con là Hải, Nghi, Yến và Hà.

Trước năm 1955, ông Nguyễn Văn An di cư vào miền Nam. Sau đó, ông An lập gia đình với bà Vũ Thị Khiếu và sinh được các con là Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Hà. Năm 1962, ông An là lính VNCH, đóng quân tại Biên Hòa, Đồng Nai. Sau đó, ông An đào ngũ, rồi tham gia cách mạng. Ông An được giao nhiệm vụ tài chính “Kinh Tài” cho bộ đội, đóng quân ở kinh Phát Thạnh, Cà Mau. Năm 1966, có người đến gặp bà Khiếu, rồi đưa bà Khiếu và con gái út tên Hà xuống thăm ông An được 4 ngày. Năm 1968, gia đình vẫn còn nhận được thư ông An, rồi bặt tin từ đó đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *