Tìm người thân

MS22533 : Nguyễn Thị Ý Lan tìm cha Cavani

Họ và tên: Cavani

Năm thất lạc: 1993

Chị Nguyễn Thị Ý Lan

Chị Nguyễn Thị Ý Lan đăng ký tìm cha tên Cavani.

Mẹ chị Nguyễn Thị Ý Lan là bà Nguyễn Thị Hạnh. Năm 1992, bà Hạnh sang Campuchia làm việc tại cảng Kampong Som. Tại đây, bà Hạnh chung sống với ông Cavani, là lính Untac thuộc nghĩa quân của Liên Hiệp Quốc. Năm 1993, ông Cavani được lệnh phải rút quân về nước nhưng không rõ nước nào. Cùng năm 1993, bà Hạnh sinh con gái, đặt tên là Nguyễn Thị Ý Lan, và đưa con về Việt Nam sinh sống.

Sau này, bạn của bà Hạnh cho biết ông Cavani có quay lại Campuchia để tìm bà Hạnh nhưng không gặp, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]