Tìm người thân

MS19532: Nguyễn Thị Xuyên tìm học trò Sỉ Xu Phăn

Họ và tên: Sỉ Xu Phăn

Năm sinh: 1964

Năm thất lạc: 1981

Bà Nguyễn Thị Xuyên đăng ký tìm học trò Sỉ Xu Phăn, sinh khoảng năm 1964, quốc tịch Lào. Mất liên lạc năm 1981.

Anh Sỉ Xu Phăn theo học tại trường Phổ thông Miền núi I, Vĩnh Phú khóa 1979 – 1981.  Trong thời gian này, anh Phăn được bà Xuyên dạy thể dục năm 1980. Năm 1981, sau khi kết thúc khóa học, anh Phăn hứa sẽ quay lại học tiếp Đại học nên gửi cho bà Xuyên giữ giúp 1 chiếc vali và một vỏ chăn. Sau khi trở về nước, anh Phăn đã gửi thư cho bà Xuyên 3 lần nhưng không ghi địa chỉ. Cuối năm 1981, bà Xuyên chuyển công tác nên mất liên lạc với anh Phăn đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *