Tìm người thân

MS6624: Nguyễn Thị Xuê tìm con Đặng Quang Dương

Họ và tên: Đặng Quang Dương

Năm sinh: 1986

Tên mẹ: Nguyễn Thị Xuê

Năm thất lạc: 1994

Bà Nguyễn Thị Xuê, sinh năm 1952, rất mong tìm con trai là Đặng Quang Dương, sinh năm 1986.

Chồng mất sớm, một mình bà Xuê phải nuôi 3 người con nhỏ. Năm 1993, bà Xuê gửi con trai là Đặng Quang Dương vào Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ em ở Đông Anh, Hà Nội. Sau đó, bà Xuê thường xuyên đến thăm con.

Tháng 4/1994, bà Xuê đến thăm anh Dương nhưng không gặp, chỉ biết anh được một gia đình nhận nước ngoài nhận nuôi. Khoảng năm 1996, bà Xuê nhận được ảnh của anh Dương do gia đình nuôi gửi về rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]