Tìm người thân

MS8585: Nguyễn Thị Xuân Yến tìm cha và anh ở Đức

Họ và tên: Tìm cha và anh ở Đức

Năm thất lạc: Khoảng 1956

Bà Nguyễn Thị Xuân Yến rất mong biết tin cha là Kruse Karl, cùng anh trai Furgen Klaus Kruse. Mất liên lạc năm 1956.

Ông Kruse Karl cùng bà Yến

Ông Kruse Karl cùng bà Yến

Theo thông tin mà bà Yến nghe mẹ kể lại. Cha bà là cụ Kruse Karl, sống gần biên giới Pháp, trước đây đi lính Lê Dương, đóng quân tại Hải Phòng. Trong thời gian này, cụ lấy vợ tên là Chu Thị Ngọ hay Chu Thị Kim Liên, quê Hưng Yên.

Năm 1954, cụ Kruse Karl đưa vợ con chuyển vào Nam rồi sinh được người con trai đặt tên là Furgen Klaus Kruse vào năm 1955.

Năm 1956, cụ Kruse Karl được lệnh chuyển sang Angiêri nên gửi con trai về Pháp cho ông bà nội chăm sóc. Sau khi cụ Kruse Karl đi không bao lâu thì cụ Ngọ sinh được một người con gái đặt tên là Yến.

Cũng trong thời gian đó, cụ Ngọ cũng nhận được thư và hình của ba mẹ chồng ở Pháp, nhưng lá thư bị thất lạc nên mất liên lạc từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *