Tìm người thân

MS826: Nguyễn Thị Xuân tìm gia đình

Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân

Tên cha: Khối

Tên mẹ: Hoàng

Tên anh-chị-em: Đừng, Phá, Gạch, Ngối và Bịp

Năm thất lạc: Trước năm 1972

Bà Nguyễn Thị Xuân lúc trẻ

Bà Nguyễn Thị Xuân, sinh khoảng năm 1958, mong muốn tìm được gia đình của mình. Bà Xuân đi thoát ly gia đình tham gia cách mạng khi mới 14 tuổi. Trước khi đi thoát ly, bà Xuân sống cùng gia đình gần Biển Hồ tại Campuchia. Ba tên Khối, mẹ tên Hoàng. Bà Xuân còn có các em là Đừng, Phá, Gạch, Ngối và Bịp.

Trước năm 1972, ba bà Xuân mất, không lâu sau mẹ bà tái giá với ông Lào là người cùng quê. Do giận mẹ nên bà Xuân bỏ nhà đi thoát ly gia đình rồi từ đó không biết tin tức gì của gia đình nữa.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]