Tìm người thân

MS12064: Nguyễn Thị Xuân tìm chị Nguyễn Thị Chơi

Họ và tên: Nguyễn Thị Chơi

Năm sinh: 1958

Tên cha: Nguyễn Văn Tịch

Tên mẹ: Nguyễn Thị Hội

Năm thất lạc: 1997

chị Nguyễn Thị Chơi

Chị Nguyễn Thị Xuân đăng ký tìm chị Nguyễn Thị Chơi, sinh năm 1958, quê Hòa Bình. Bố mẹ là ông Nguyễn Văn Tịch và bà Nguyễn Thị Hội. Dưới chị là các em Xuân, Du, Hồng, Thích, Nông, Bé, Kênh.

Năm 1996, chị Chơi cùng một số người cùng làng ra đảo Ngọc Vùng, Quảng Ninh để làm việc. Khoảng năm 1997, chị Chơi đi theo gia đình ông Thức ra cửa khẩu Móng Cái rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]