Tìm người thân

MS760: Nguyễn Thị Xuân tìm 3 anh Lượng, Tuấn và Mẫn

Chị Nguyễn Thị Xuân
Anh Nguyễn Ngọc Lựơng

Chị Nguyễn Thị Xuân đăng ký tìm anh Nguyễn Ngọc Lượng, sinh năm 1955, anh Nguyễn Ngọc Tuấn – tức Khê, sinh năm 1960, và anh họ Nguyễn Tấn Mẫn, sinh năm 1958.

Bà Nguyễn Thị Lý có 3 người con là Lượng, Tuấn, Xuân. Mẹ con bà Lý sống chung với gia đình người em trai tên là Nguyễn Vĩnh Tân tại số nhà 15/2A Lê Lợi. Anh Tân có vợ tên là Đỗ Thị Bé và hai con là Tấn Mẫn và Tấn Hạnh.

Ngày 15/3/1975, gia đình bà Lý cùng gia đình ông Tân đi di tản. Khi đến Phú Thiện, trong khi gia đình ngồi nghỉ chân, anh Lượng, Tuấn và Mẫn đã đi vào rừng cùng với 1 người lính rồi không có tin tức gì nữa. Gia đình đi tiếp đến Phú Bổn thì gặp bộ đội và được đưa về lại Pleiku. Từ đó đến nay, gia đình không có được tin tức gì của anh Lượng, anh Tuấn và anh Mẫn.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc đến chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…”, email [email protected], đường dây nóng (08) 6264 7777, hoặc để lại thông tin theo mẫu liên hệ ngay bên dưới bài viết này

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *