Tìm người thân

MS18882: Nguyễn Thị Vuông tìm con Nguyễn Tuấn Anh

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh

Năm sinh: 1972

Tên mẹ: Nguyễn Thị Vuông

Năm thất lạc: 1974

Bà Nguyễn Thị Vuông

Bà Nguyễn Thị Vuông

Trong ảnh là bà Nguyễn Thị Vuông, đăng ký tìm thông tin về con trai Nguyễn Tuấn Anh, đươc cho vào Cô nhi viện năm 1974.

Năm 1972, bà Vuông sinh con trai đặt tên Nguyễn Tuấn Anh. Năm 1974, cuộc sống khó khăn, Tuấn Anh hơn 2 tuổi mà vẫn không đi được. Vì không có tiền chữa bệnh nên bà Vuông và mẹ tính gửi Tuấn Anh vào Cô nhi viện để tìm thầy thuốc chữa bệnh bại liệt. Khi bà Vuông đang phân vân thì mẹ và anh rể của bà đã đem anh Tuấn Anh gửi vào cô nhi viện Dòng Mến Thánh Giá.  Từ đó không còn tin tức gì của Tuấn Anh nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]