Tìm người thân

MS13873: Nguyễn Thị Vũ tìm con trai

Họ và tên: con trai lai Pháp

Năm sinh: 1951

Năm thất lạc: 1953

Ảnh bà Vũ

Trong ảnh là bà Nguyễn Thị Vũ, sinh năm 1934, đăng ký tìm con trai, sinh năm 1951, tại Quảng Ninh. Mất liên lạc năm 1953.

Năm 1951, bà Vũ bị bắt giam vì không có giấy tờ. Khi đó, bà Vũ được cụ Quất đi giặt quần áo thuê cho lính Pháp nhận làm cháu nuôi. Cụ Quất nhờ một người lính Pháp là y tá tại Bốt Đồng Cao tên là Phéc Mê đưa bà Vũ ra.

Sau đó, ông bà kết hôn rồi sinh được một người con trai. Năm 1953, bà Vũ không đi cùng nên ông Phéc Mê đưa con trai về nước rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]