Tìm người thân

MS16325: Nguyễn Thị Vóc tìm đồng đội Bế Ích Ngọ

Họ và tên: Bế Ích Ngọ

Quê quán: Cao Bằng

Năm thất lạc: 08/1972

Bà Nguyễn Thị Vóc đăng ký tìm đồng đội Bế Ích Ngọ, quê Cao Bằng.

Trước năm 1972, bà Nguyễn Thị Vóc tham gia đội Thanh niên xung phong và Dân công hỏa tuyến thuộc C29, D33, BT14. Trong thời gian này, ông Bế Ích Ngọ làm chính trị viên Đại đội 22, mở đường từ bản Tà Huy xã Nọng Nua, huyện Pha La Phô, tỉnh Khăm Muộn sang bản Tà Lê tại chiến trường nước Lào. Ngày 23/4/1972, bà Vóc bị thương trong lúc vận chuyển do trúng bom. Bà Vóc được ông Ngọ đưa về tuyến sau trị thương tại viện 52, BT14. Tháng 8/1972, bà Vóc ra Bắc, rồi bặt tin ông Ngọ đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *