Tìm người thân

MS20038: Nguyễn Thị Vinh tìm cô Nguyễn Ngọc Đào

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Đào

Năm sinh: 1959

Năm thất lạc: 1989

Gia đình mong biết tin bà Nguyễn Thị Đào, sinh năm 1959. Quê Nam Định. Năm 1989, bà Đào rời quê Cà Mau làm ăn rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *