Tìm người thân

MS7593: Nguyễn Thị Vang tìm con Nguyễn Thị Hương

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương

Tên cha: Nguyễn Văn Mạnh

Tên mẹ: Nguyễn Thị Vang

Tên anh-chị-em: Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Dung. Nguyễn Thị Hương

Năm thất lạc: 3/10/2011

Nguyễn Thị Hương trước khi thất lạc

Nguyễn Thị Hương trước khi thất lạc

Bà Nguyễn Thị Vang tha thiết mong tin con gái là Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1987, bỏ nhà đi từ Bình Dương vào năm 2011.

Năm 2008, Hương thi đỗ vào trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM. Sau khi theo học được một năm thì Hương phát bệnh tâm thần. Khoảng 9 giờ sáng ngày 03/10/2011, Hương bỏ nhà đi  rồi bặt tin từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *