Tìm người thân

MS1289: Nguyễn Thị Vấn tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1945

Bà Nguyễn Thị Vấn, sinh khoảng năm 1942, mong muốn tìm lại gia đình ruột thịt của mình. Theo thông tin mà ba mẹ nuôi kể lại. Tháng 3/1945, bà Vấn được ba mẹ nuôi mua về ở chợ Gầu, Thanh Hóa, và đặt tên là Nguyễn Thị Vấn. Khi đem về nuôi, bà Vấn khoảng 3,4 tuổi nên không nhớ được thông tin gì về gia đình ruột thịt của mình.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *