Tìm người thân

MS15134: Nguyễn Thị Vân Anh tìm mẹ Nguyễn Thị Minh cùng hai em Nguyễn Thị Dịu và Nguyễn Văn Hoàng

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Thị Dịu và Nguyễn Văn Hoàng

Tên cha: Nguyễn Đắc Khâm

Tên mẹ: Tiêu Thị Tuyết

Tên anh-chị-em: Khanh, Khiên, Khiêm, Khiển và Thao

Năm thất lạc: 1992

Bà Nguyễn Thị Minh lúc trẻ

Chị Nguyễn Thị Vân Anh đăng ký tìm mẹ Nguyễn Thị Minh, tức Minh cong, sinh năm 1958 cùng hai em Nguyễn Thị Dịu, sinh năm 1989 và Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1991.

Bà Nguyễn Thị Minh, quê Hải Dương. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Đắc Khâm và Tiêu Thị Tuyết.

Năm 1992, cuộc sống khó khăn, bà Nguyễn Thị Minh gởi 3 con là Thúy, Vân Anh và Thủy cho bố mẹ chăm sóc, rồi dẫn Dịu và Hoàng đi kiếm việc làm. Sau đó, bà Minh gởi thư về cho gia đình, trong thư cho biết 3 mẹ con hiện đang sống ở Trung Quốc, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]