Tìm người thân

MS16753: Nguyễn Thị Út tìm con trai

Họ và tên: Nguyễn Thị Út đăng ký tìm con trai

Năm sinh: 1979

Quê quán: Khánh Hòa

Tên cha: Mai Xuân Muốn

Tên mẹ: Nguyễn Thị Út

Năm thất lạc: 1979

Bà Nguyễn Thị Út đăng ký tìm con trai chưa đặt tên, sinh năm 1979 tại Khánh Hòa. Bố mẹ là ông bà Mai Xuân Muốn và Nguyễn Thị Út.

Năm 1979, bà Nguyễn Thị Út sinh con thứ 5. Sau khi sinh con trai, cuộc sống khó hăn nên ông Mai Xuân Muốn mang con trai vào Tp. Hồ Chí Minh cho gia đình ông Năm Tưởng nhận làm con nuôi. Sau này, ông Muốn mất sớm, nên bà Út không có thông tin để đi tìm.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *