Tìm người thân

MS11841 : Nguyễn Thị Út tìm anh Nguyễn Văn Khóa

Họ và tên: Nguyễn Văn Khóa

Năm sinh: 1926

Tên cha: Nguyễn Văn Biền

Tên mẹ: Nguyễn Thị Cầm

Tên anh-chị-em: Thuyết, Thắng, Út, Ít

Năm thất lạc: 1945

Bà Nguyễn Thị Út đăng ký tìm anh Nguyễn Văn Khóa, sinh năm 1926, quê Nam Định. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Văn Biền và Nguyễn Thị Cầm. Dưới ông là các em là Thuyết, Thắng, Út, Ít.

Năm 1942, ông Khóa bị bắt đi phu cho Pháp ở Đà Lạt. Năm 1945, ông về thăm nhà. Sau đó ông đi vào Nam rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]