Tìm người thân

MS16467: Nguyễn Thị Tý tìm con gái

Họ và tên: Tìm con gái chưa đặt tên

Tên mẹ: Nguyễn Thị Tý

Năm thất lạc: Khoảng năm 1956-1958

Bà Nguyễn Thị Tý lúc trẻ

Bà Nguyễn Thị Tý đăng ký tìm con gái chưa đặt tên, sinh khoảng năm 1956 – 1958, tại Đồng Nai.

Khoảng năm 1956-1958, bà Nguyễn Thị Tý sinh con gái. Sau khi sinh khoảng 1 tháng, đứa bé bị bệnh nặng. Sợ con không qua khỏi, chồng bà Tý cùng người hàng xóm là bà Sáu Long mang con gái cho gia đình người Hoa, bán tạp hóa ở Gia Ray, Long Khánh, Đồng Nai nhận làm con nuôi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *