Tìm người thân

MS3576: Nguyễn Thị Tuyết tìm em gái Nguyễn Thị Nguyệt

Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt

Năm sinh: 1946

Quê quán: Nghệ An

Năm thất lạc: 1945

Bà Nguyễn Thị Tuyết đăng ký tìm em gái Nguyễn Thị Nguyệt, thất lạc vào năm 1945.

Bà Nguyệt là con gái út trong gia đình có 4 anh, em sinh ra tại Hưng Nguyên, Nghệ An. Năm 1945, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bố mẹ đưa bà Tuyết và bà Nguyệt cho ở hai nơi khác nhau. Khi đó, bà Tuyết được cho một gia đình ở gần nhà làm con nuôi nên sau này bà tìm về lại gia đình. Còn bà Nguyệt được gửi cho sơ tên Quỳnh Lưu ở nhà thờ Cầu Rầm, thành phố Vinh. Sau đó, bà Nguyệt lại được chuyển đến nhà thờ Cầu Khống ở Hà Tĩnh.  Đến năm 1962, gia đình tìm gặp sơ Quỳnh Lưu thì hay tin bà Nguyệt đang sống trong một nhà thờ ở Thái Lan. Từ đó, gia đình không nhận thêm thông tin gì của bà Nguyệt nữa. Khi thất lạc, bà Nguyệt khoảng 9 tháng tuổi, có một cái bớt ở sau lưng.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *