Tìm người thân

MS12192: Nguyễn Thị Tuyết Thu tìm họ hàng bên nội

Năm thất lạc: 1973

Gia đình mong biết tin người thân của ông Nguyễn Viết Tư. Quê Nam Đàn – Nghệ An. Cha là cụ Đèo Văn Hai. Dưới ông còn em gái tên Sáu.

Năm 1946, ông Tư tham gia cách mạng, đóng quân tại Lào và Thái Lan. Năm 1950, ông Tư về hoạt động tại Vĩnh Long rồi ông lập gia đình với bà Võ Thị Ngà. Năm 1973, ông Tư hy sinh nên các con không có thông tin về họ hàng bên nội.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *