Tìm người thân

MS10996: Nguyễn Thị Tuyến tìm ông nội Nguyễn Ngọc Chinh

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Chinh

Năm sinh: 1916

Quê quán: Thái Bình

Tên cha: Nguyễn Ngọc Ngọ

Tên mẹ: Dinh Thị Thục

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Khuy, Nguyễn Ngọc Hạnh, Nguyễn Ngọc Luyến, Nguyễn Ngọc Thược

Năm thất lạc: 1960

Gia đình rất mong biết tin cụ Nguyễn Ngọc Chinh, sinh năm 1916, tại Thái Bình, cùng con cháu của cụ ở Thái Lan.

Năm 1939 -1940, lúc con trai là Nguyễn Ngọc Chiến được 7 tháng tuổi, cụ Nguyễn Ngọc Chinh bị bắt đi lính khố đỏ và biệt tin từ đó. Năm 1960, một người bạn của cụ Chinh tên Hoạt ở huyện Vũ Thư, Thái Bình đến nhà cho biết cụ Chinh đã lấy vợ hai là người Hà Tây rồi sang Băng Cốc, Thái Lan sinh sống. Khi đó cụ Chính cũng đã có 5,6 người con, nhưng vì chiến tranh nên không thể đưa vợ con về quê.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]