Tìm người thân

MS11864: Nguyễn Thị Tùy tìm anh Nguyễn Vưng

Họ và tên: Nguyễn Vưng

Năm sinh: 1941

Quê quán: Quảng Trị

Tên cha: Nguyễn Tuệ

Tên mẹ: Lê Thị Phụng

Năm thất lạc: 1963

Ảnh bà Tùy

Bà Nguyễn Thị Tùy đăng ký tìm anh Nguyễn Vưng, sinh năm 1941, quê Quảng Trị. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Tuệ và Lê Thị Phụng. Dưới ông còn hai em là Nguyễn Thị Tùy và Nguyễn Tòng.

Năm 1963, ông Nguyễn Vưng đi lính chế độ cũ. Trong năm đó, ông về thăm nhà 1 lần, đứng ra tổ chức đám cưới cho em gái Nguyễn Thị Tùy, em rể Nguyễn Đông. Sau đó ông Vưng trở lại đơn vị và bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]