Tìm người thân

MS12359 : Nguyễn Thị Túy Phượng tìm cha Phạm Văn Dĩ

Họ và tên: Phạm Văn Dĩ hoặc Tú

Năm sinh: 1931

Năm thất lạc: 1963

Ảnh bà chân (X) chụp cùng bạn)

Chị Nguyễn Thị Túy Phượng mong biết tin cha Phạm Văn Dĩ hoặc Phạm Ngọc Tú, sinh năm 1931. Quê Phan Rang.

Ông Dĩ tham gia hoạt động cách mạng tại Phan Rí. Năm 1963, do bị lộ nên ông chuyển vào Sài Gòn ở nhờ nhà của bà Thậm ở tại Quận 4. Khi đó, đi cùng với ông còn có ông Đi và ông Kim. Trong thời gian này, ông Dĩ chung sống với bà Nguyễn Thị Chân, là chị của ông Kim. Cuối năm 1963, ông Dĩ nhận lệnh chuyển đi nơi khác công tác do cơ sở bị lộ mà không biết bà Chân đã mang thai, rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *