Tìm người thân

MS6979: Nguyễn Thị Tuất tìm em Nguyễn Thanh Mốc

Họ và tên: Nguyễn Thanh Mốc

Năm sinh: 1960

Tên cha: Nguyễn Thanh Châu

Tên mẹ: Trần Thị Lự

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thanh Lam, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Tuất

Năm thất lạc: 1969

Chị Nguyễn Thị Tuấn đăng ký tìm em là Nguyễn Thanh Mốc, sinh năm 1960, tại Hiệp Đức. Cha mẹ là ông Nguyễn Thanh Châu và bà Trần Thị Lự.

Anh Mốc sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em là Lam, Hương, Hồng, Tuất, Xi và Mốc. Năm 1969, anh Mốc bị bệnh kiết lị nên được lính Mỹ đưa từ khu dồn Hiệp Đức ra Bệnh viện Đà Nẵng để chữa trị. Hai chị gái là Hồng và Tuất theo ra sân bay tiễn anh. Khi đó, đi cùng anh Mốc còn có 1 người hàng xóm là Trần Đăng Vịnh, cả hai bặt tin từ ngày đó.

Nghe nói anh Vịnh bị bệnh nặng hơn nên đã mất và có tin báo về cho gia đình, còn anh Mốc vẫn chưa có thông tin gì cho đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *