Tìm người thân

MS15839: Nguyễn Thị Tựa tìm chồng Nguyễn Văn Mến

Họ và tên: Nguyễn Văn Mến

Năm thất lạc: 1975

Ông Nguyễn Văn Mến lúc trẻ

Bà Nguyễn Thị Tựa đăng ký tìm chồng Nguyễn Văn Mến, sinh năm 1950, quê Đồng Nai.
Tháng 5/1974, bà Nguyễn Thị Tựa lập gia đình với ông Nguyễn Văn Mến. Tháng 12/1974, ông Mến đi lính, học tập tại Thủ Đức.

Tháng 3/1975, bà Tựa nghe tin ông Mến ra trường, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *