Tìm người thân

MS6320: Nguyễn Thị Trung tìm gia đình

Họ và tên: gia đình

Năm thất lạc: 1948

Chồng của bà Nguyễn Thị Trung, lúc nhỏ tên Châu tha thiết tìm được người thân ruột thịt của bà Châu.

Bà Châu sinh khoảng năm 1938. Cha là cụ Giáo Thuần. Bà Châu là con gái duy nhất trong gia đình có 6 anh em là Tửu, Điệp, Châu, Giao, Lương và Trung. Năm 1946, bà Châu và anh trai tên Tiệp được cha gửi đến sống với người bác tên Chương (hoặc Trương) tại Bắc Giang. Năm 1948, cụ Giáo Thuần đến đón con gái. Khi về đến Hải Phòng, bà Châu bị thất lạc cha rồi bặt tin từ ngày đó.

Nay bà Châu đã mất, chồng bà Châu rất mong tìm được người thân của bà để con cháu biết được họ hàng bên ngoại.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]