Tìm người thân

MS13843: Nguyễn Thị Trúc Minh tìm con Nguyễn Hoàng Hải

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Hải

Năm sinh: 1980

Năm thất lạc: 1999

Ảnh anh Hải

Bà Nguyễn Thị Trúc Minh đăng ký tìm con Nguyễn Hoàng Hải, sinh 1980, tại Tiền Giang. Ngày 15/08/1999, anh Hải để lại một lá thư để lại cho cha mẹ là ông Nguyễn Văn Hòn và bà Nguyễn Thị Trúc Minh rồi bỏ đi. Trong thư anh cho biết mình muốn tự lập rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *