Tìm người thân

MS821: Nguyễn Thị Trà tìm con Trần Thị Bảy

Họ và tên: Trần Thị Bảy

Tên cha: Trần Tài

Tên mẹ: Nguyễn Thị Trà

Tên anh-chị-em: Ký, Ba, Bốn và Sáu

Năm thất lạc: 1961

Bà Nguyễn Thị Trà hay còn gọi là Tài, đăng ký tìm con gái tên là Trần Thị Bảy, sinh năm 1961. Cha tên là Trần Tài, và các anh chị là Ký, Ba, Bốn và Sáu. Năm 1961, chiến tranh ác liệt, cuộc sống khó khăn, ông Tài đưa vợ và 4 người con rời Quảng Nam chuyển vào Tánh Linh, Bình Thuận sinh sống.

Bà Nguyễn Thị Trà cùng con trai Trần Tám

Sau khi vào Bình Thuận thì bà Trà sinh thêm được một người con gái nữa và đặt tên là Trần Thị Bảy. Năm 1961, bà Trà bệnh nặng, ông Tài mang chị Bảy, lúc đó khoảng mấy tháng tuổi cho gia đình ông bà Trung sỹ Thi, nhà ờ dưới chân núi Lồ Ô, Bình Thuận làm con nuôi. Sau khi cho con, bà Trà cũng đến thăm con gái được một lần, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]