Tìm người thân

MS2248: Nguyễn Thị Tịnh tìm mẹ và anh trai

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị Tịnh

Năm thất lạc: 1945

Trường hợp bà Nguyễn Thị Tịnh mong muốn tìm mẹ và anh trai của mình, nhưng bà nhớ rất ít thông tin. Theo thông tin từ mẹ nuôi kể lại. Năm 1945, mẹ ruột dẫn bà và anh trai rời quê đi xin ăn ở chợ Cầu Tây, Phú Thọ. Lúc đầu, mẹ ruột cho anh trai của bà Tịnh đi làm con nuôi một phụ nữ bán hàng ngoài chợ. Đi được một đoạn, anh trai khóc đòi mẹ nên mẹ ruột đã cho bà đi làm con nuôi và được đặt lại tên là Nguyễn Thị Tịnh.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]