Tìm người thân

MS12387 : Nguyễn Thị Tỉnh tìm gia đình

Năm thất lạc: 1945

Hình bà Tỉnh chụp cùng con cháu

Bà Nguyễn Thị Tỉnh, sinh khoảng năm 1941-1942, đăng ký tìm gia đình thất lạc năm 1945 tại Thanh Hóa. Do lúc thất lạc bà Tỉnh còn quá nhỏ không nhớ thông tin gì về gia đình ruột thịt của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]