Tìm người thân

MS1808: Nguyễn Thị Tích tìm anh Nguyễn Xuân Thược

Họ và tên: Nguyễn Xuân Thược (sau đi lính đổi tên Nguyễn Xuân Mại)

Năm sinh: 1914

Tên anh-chị-em: Em gái: Nguyễn Thị Tích

Năm thất lạc: 1980

Trong ảnh là bà Nguyễn Thị Tích, đăng ký tìm anh trai tên là Nguyễn Xuân Thược, sinh khoảng năm 1914, tại Hà Tĩnh. Năm 1933, ông Thược bị bắt lính sang Pháp rồi đổi tên thành Nguyễn Xuân Mại.

Bà Nguyễn Thị Tích

Sau khi hết thời gian nghĩa vụ, ông Thược ở lại Pháp sinh sống. Khoảng năm 1980, ông có về thăm gia đình và ở lại một thời gian rồi quay về Pháp và biệt tin cho đến nay.

 201111030925270.Capture1
Ông Nguyễn Xuân Thược

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *